Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik dla gimnazjów

Podręcznik dla szkół podstawowych

Linki

Linki do organizacji, instytucji lub przesięwzięć, które są powiązane z projektem lub udzielają mu wsparcia


Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Polskie Towarzystwo Matematyczne


Polskie Towarzystwo Matematyczne - Oddział Zielonogórski


Uniwersytet Zielonogórski


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Międzynarodowy Konkurs "Matematyka bez Granic"

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic" ma siedzibę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego