Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik dla gimnazjów

Podręcznik dla szkół podstawowych

Kontakt

Biuro Projektu

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
Kierownik Projektu - dr Anna Białek-Jaworska abialek@wne.uw.edu.pl

Biuro Projektu PTM "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic"
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
Anna Białek-Jaworska
Kierownik Projektu - dr Anna Białek-Jaworska abialek@wne.uw.edu.pl, tel. 604 958 796

Punkt Konsultacyjny Projektu

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Punkt Konsultacyjny Projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic"
Oddział Zielonogórski PTM
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
(Budynek A-29, pokój 414)
Kierownik Punktu Konsultacyjnego - dr Krystyna Białek k.bialek@wmie.uz.zgora.pl