Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Aktualności

Szanowni Państwo,
pragniemy w imieniu własnym oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego realizującego Projekt ”Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie podziękować za zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki w ramach Projektu ”Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” w latach 2009-2012 z Państwa zespołem klasowym.

Dziękując życzymy, aby zaangażowanie w przedsięwzięcia dla „dobra wspólnego” dawało satysfakcję z osiągniętych sukcesów oraz pozwoliło spełniać marzenia i odczuwać radość z pracy na rzecz propagowania matematyki wśród młodzieży szkolnej.

Prosimy przyjąć najlepsze życzenia satysfakcji z osiągniętych sukcesów, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności.

dr Anna Białek-Jaworska - Kierownik Biura Projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”
dr Krystyna Białek - Kierownik Punktu Konsultacyjnego Projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”
prof. dr hab. Stefan Jackowski Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego
dr Krystyna Jaworska Sekretarz Polskiego Towarzystwa Matematycznego